22 Haziran 2013 Cumartesi

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI


TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, yeni anayasa çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Twitter üzerinden kendisine soruların soruları yanıtlayan Kuzu, anayasa taslağındaki düşüncelerini aktardı.

YENİ ANAYASADA LAİKLİK YER ALACAK MI?

Yeni anayasada laiklikliğin yer alıp almayacağı ile ilgili soruyu Kuzu, şu şekilde cevapladı: “Türkiye'de laiklik ilkesi olmasından değil, bu ülkenin yöneticileri ve mahkemeleri tarafından yapılan yanlış yorumlardan kaynaklanan sorunlar yaşanmıştır. Örneğin laiklik ilkesini benimseyen Avrupa üniversitelerinde başörtüsü sorunu yokken, Türkiye'de bunun sorun yapılması laikliğin kötü uygulamalarıdır. Oysa laiklik insanların inanmalarını ya da inanmamalarını ve inananların inandıkları gibi yaşama haklarını garanti altına alan bir temel ilkedir.”

PARTİ KAPATILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME OLACAK MI?

"Parti kapatma ile ilgili 2010 tarihli anayasa değişikliğinde bir madde koymuştuk. Muhalefet partileri destek olmadığından ve bizim verdiğimiz birkaç fire neticesinde madde paketten düştü. Yeni anayasada elbetteki parti kapatmayı zorlaştıran düzenlemeler olacaktır. Bizce olması gereken partileri mahkemeler değil, halk oy vererek kapatmalıdır.”

BAŞKANLIK SİSTEMİ'NE GEÇİLECEK Mİ?

Kuzu, başkanlık sistemi ile ilgili gelen soruyu şu şekilde cevaplandırdı: "Güçlü bir cumhurbaşkanı ile başbakan arasında bir takım sorunlar doğabilir. Bu nedenle tam başkanlık sistemine geçilemeyecekse bile en azından yarı başkanlık ya da partili cumhurbaşkanlığı modeline geçilmeli.” 

Ayrıca Kuzu, "Şayet üç siyasi partinin üçü de ortak bir anayasa metni çıkarabilirse, AK Parti bu metne sırf adı parlamenter rejimdir diye karşı çıkmayacak ve bu metne destek olacaktır. Dolayısıyla tıkanmayı AK Parti'nin başkanlık modeli ısrarı olarak görenler dürüst değil" diye konuştu.

VALİLER HALK TARAFINDAN SEÇİLEBİLİR Mİ?

"Valilerin halk tarafından seçilmesi başkanlık modelinde zorunlu değildir. Böyle bir çalışmamız yoktur."

SEÇİM BARAJI DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

"Seçim barajı anayasa konusu değil. Ancak %10'luk baraj yüksektir. Rusya'da %7, Almanya'da %5 var. %5'e çekilirse en az 10 tane siyasi parti girer meclise ve Türkiye koalisyondan kurtulamaz. Çözüm başkanlık modeline geçmektir. Başkanlık sisteminde hükümet parlamento içinden çıkmadığı için baraja gerek kalmamaktadır."

DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILACAK MI?

"Dokunulmazlık milletvekillerine tanınan bir imtiyaz değil, bir zorunluluktur. Mahkemelerde bağımsızlık, üniversitelerde özerklik o kurumlara dışarıdan baskı olmadan çalışma imkanı vermek için konulmuştur. Dokunulmazlık da milletvekillerinin dışarıdan baskılara karşı dirençli olmalarını ve temsil yetkileri ile görevlerini daha rahat yapmasını sağlamak için tanınmıştır. Milletvekillerine suç işleme hakkı vermez, sadece vekil olduğu sürece yargılanamamakta vekillik bittikten sonra davası görülmektedir. Bu süre içinde de zaman aşımı durmaktadır."

Kuzu, yeni anayasanın parlamentodan oy birliği ile kabul edilse bile referanduma sunulacağını belirtti. 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder