29 Temmuz 2013 Pazartesi

Türkiye Osmanlı Devleti'nin Devamı mı?


Peyami Safa, "Türkiye Osmanlı'nın devamı mı?" sorusunu yıllar önce bir yazısında cevaplıyor. İşte Peyami Safa'nın o yazısı:

Bazı makalelerimde "Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti, Osmanlı Meşrutiyeti, Osmanlı münevveri, Osmanlı şairi, Osmanlıca..." deyimlerini kullanırım. "Osmanlı"yı "Türk"ten ayırıyormuşum zannını veren bu vasıflandırmalar, beni yazılı ve sözlü sorular karşısında bırakıyor. "İstizah" sınırını aşıp itiraz halini alan bu sorular şöyle özetlenebilir:
-Bugünkü Türk Devleti Osmanlı Devleti'nin devamı değil midir? Rejim değiştirmekle bir devletin bünyesi ve mahiyeti değişir mi? Osmanlı Devleti yabancı bir devlet midir? Osmanlılar Türk değil midirler?
Hiç şüphesiz bugünkü Türk Devleti, Osmanlı Devleti'nin devamıdır. Coğrafyası, tarihi, dili, kanunları, mülki teşkilatı aynıdır. Cumhuriyet rejimini kuranlar Osmanlı ricalidir. Edebiyat tarihimiz, galip tarafiyle, Osmanlı edebiyatı tarihidir. Milli kütüphanelerimiz Osmanlı kütüphaneleridir. Sanat abidelerimiz: Camiler, şadırvanlar, çeşmeler, medreseler ilh... Osmanlı mimarisidir. Osmanlı milleti Türk milletiydi. Atalarımızdı. Her Türk'ün müşterek soyadı "Osmanlı"dır. Bunu inkar etmek için coğrafyayı, tarihi, dini, dili, hukuku, ecdadımızı inkar etmek, soysuzluğu kabullenmek lazımdır. Bir devletin rejimi, hatta adı değişebilir, siyasi coğrafyası, tarihi, dini, dili ve teşkilatı aynı kaldıkça bünyesi ve mahiyeti (yani kendisi) devam ediyor demektir.

Osmanlı Devleti veya Osmanlı münevveri gibi tabirler, Cumhuriyetten evvelki devirleri kısaca ve kolayca hatırlatmak için bir tasarruftur, elverişliliktir, yoksa ayrı bir varlığın ve mahiyetin ifadesi değildir. Türk olduğumuz ne kadar muhakkaksa Osmanlı olduğumuz da o kadar aşikardır

KAYNAK

Peyami Safa, Milliyet gazetesi, 07.02.1959, s.2
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder