16 Aralık 2014 Salı

Lidyalılar Hakkında Kısaca Bilgi - Maddeler Halinde - Özet


  • Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgede yaşamışlardır.
  • Frigyalıların egemenliğini kabul eden Lidyalılar, Frigyalıların Kimmerler tarafından yıkılmasından sonra M.Ö. 687 tarihinde bağımsız bir devlet kurmayı başardılar. 
  • Lidya Devleti'nin başkenti Sardes'tir. İlk kralları ise Giges'tir. 
  • Lidyalılar M.Ö. 546 yılında Pers İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır. 
  • Ticarete oldukça önem veren Lidyalılar, Efes'ten başlayarak Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu yapmışlardır. Bu yol doğu-batı ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmuştur .
  • Lidyalılar ticareti kolaylaştırmak için M.Ö. 700 yılında parayı icat etmişlerdir. Bunun sonucunda ticarette o döneme kadar kullanılan değiş-tokuş usulü ortadan kaldırılmıştır. 
  • Lidyalıların ordusu ücretli askerlerden oluşmaktaydı. Bu durum Lidyalıların savaşlarda başarılı olmasını engellemiştir. 
  • Lidyalılar; Zeus, Apollo, Artemis ve Kibele gibi Yunan tanrılarına tapmışlardır. 


14 yorum: